top of page

Registrácia

 

Registrácia na preteky Kokava Trail 2024 je otvorená od 27. marca 2024 20.00 hod. do 27. augusta 2024 do 20.00 hod. Pre prihlásenie použite odkaz na registráciu na webstránke Terminovka.sk (tlačidlo REGISTRÁCIA 2024 nižšie). Pred registráciou si prosím prečítajte celý text tejto sekcie.

 

 

 

 

Dôležité upozornenia:

Predpokladom na účasť na pretekoch Kokava Trail 2024 je vek minimálne 18 rokov (t.j. pretekov Kokava Trail 2024 sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá najneskôr deň pred dátumom štartu pretekov  dovŕšila vek 18 rokov).

Údaje v Registračnom formulári označené s * sú povinné. V Registračnom formulári uveďte svoje krstné meno a priezvisko s diakritikou a v plnom znení (nie prezývku, skrátené meno a pod.). Dátum narodenia treba uviesť vrátane dňa a mesiaca. V opačnom prípade nebude možné odoslať Váš výsledok pre Slovenskú Ultratrailovú Ligu a ITRA.

V prípade záujmu o účasť so psom je potrebné kontaktovať organizátora pretekov prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu kokavatrail@gmail.com (následne v odpovedi obdrží ďalšie informácie). Účasť so psom bez súhlasu organizátora nie je povolená. Výsledok v prípade účasti so psom sa nezapočítava do výsledkov súťaží SUT Liga a Malá SUT Liga v rámci Slovenskej Ultratrailovej Ligy (počíta sa iba do súťaže Rebríček podľa účasti), ani do výsledkov pre ITRA.

Organizátor pretekov Kokava Trail si vyhradzuje právo upraviť podmienky účasti na podujatí.

Organizátor pretekov Kokava Trail si vyhradzuje právo neakceptovať registráciu.

Štartovný poplatok a jeho úhrada:
1. Poplatok za štart jedného účastníka pretekov Kokava Trail je 65 EUR.

2. O spôsobe úhrady štartovného budú prihlásené osoby informované prostredníctvom e-mailu, ktorý obdržia po prihlásení na adresu uvedenú v prihlasovacom formulári.

3. Úhrada štartovného poplatku musí byť vykonaná prevodom na účet o.z. SLOVAK ULTRA TRAIL v mene EUR a v stanovenom časovom limite. Platby v hotovosti a v inej mene nie sú akceptované.

4. Časový limit pre úhradu štartovného je 7 kalendárnych dní od dátumu odoslania e-mailu s informáciami o platbe štartovného poplatku (nie od dátumu otvorenia e-mailu).


5. V prípade, že štartovný poplatok nebude na účte o.z. SLOVAK ULTRA TRAIL v určenom termíne, bude prihláška zrušená bez ďalšieho upozornenia a jej odosielateľ už nebude mať možnosť sa na ten istý ročník pretekov Kokava Trail opakovane prihlásiť.

6. Štartovné je neprenosné
, jeho odpredaj inému účastníkovi (resp. odkúpenie od iného účastníka) nie je akceptované. V prípade nerešpektovania tohoto pravidla bude účastník vylúčený z pretekov Kokava Trail. Štartovné sa v prípade storna účasti neprenáša sa na ďalší ročník pretekov Kokava Trail.

V rámci registrácie je možné si objednať aj:

  • Nocľah v budove základnej školy v Kokave nad Rimavicou z piatka na sobotu (platí aj zo soboty na nedeľu) v cene 5 EUR za osobu

  • Účastnícke bavlnené tričko Kokava Trail 2024 (pánsky alebo dámsky strih) v cene 12 EUR za 1 kus

Zľavy na základe ITRA Performance Index (kategória GENERAL) k dátumu registrácie účastníka:

Muži so 750 a viac bodmi: zľava 50%

Muži s 800 a viac bodmi: zľava 100%

Ženy so 600 a viac bodmi: zľava 50%

Ženy so 650 a viac bodmi: zľava 100%

Táto zľava sa vzťahuje iba na základné štartovné 65 EUR. V prípade, že spĺňate podmienku zľavy na štartovné na základe vášho ITRA Performance Index (General), označte príslušné pole v registračnom formulári. Následne bude ITRA Performance Index skontrolovaný na webstránke ITRA a v systéme bude suma základného štartovného znížená o príslušnú sumu a registrovaný účastník obdrží nový e-mail s platobnými údajmi, ktorý už bude zľavu na základe ITRA Performance Index zohľadňovať.

Ako zistiť svoj aktuálny ITRA Performance Index: zadajte svoje meno a priezvisko na ITRA webstránke, ak nájde Váš profil, kliknite naň a vyhľadajte si svoj ITRA Performance Index v kategórii GENERAL.

 

Storno účasti:

1. V prípade, že by ste chceli zrušiť svoju účasť na pretekoch Kokava Trail, je potrebné tak urobiť prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu kokavatrail@gmail.com (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované).

2. Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 15 EUR, a to iba v prípade, že informácia o stornovaní prihlášky na preteky Kokava Trail bola zaslaná prostredníctvom e-mailu na adresu kokavatrail@gmail.com pred 27. augustom 2024 20.00 hod. (pre vrátenie štartovného je potrebné uviesť číslo účtu vo forme IBAN) .

bottom of page