top of page

Prezentácia a štart v Kokave nad Rimavicou

 

Prezentácia účastníkov:
Povinná prezentácia účastníkov pred štartom pretekov Kokava Trail sa koná Kultúrnom dome v Kokave nad Rimavicou (Námestie 1. mája 159/10). Treba sa na ňu dostaviť osobne (nie je možné si nechať vyzdvihnúť štartovné číslo inou osobou).

V piatok 6. septembra 2024 bude prezentácia účastníkov pretekov Kokava Trail prebiehať v
Kultúrnom dome v Kokave nad Rimavicou (Námestie 1. mája 159/10) od 18.00 do 22.30 hod. Odporúčame všetkým účastníkom, ktorí budú v Kokave už v piatok, aby využili možnosť večernej prezentácie a prispeli tak k hladkému priebehu podujatia.

V sobotu 7. septembra 2024 ráno bude prezentácia prebiehať na tom istom mieste od 05.30 do 06.30 hod. Prosíme všetkých účastníkov, ktorí nemajú možnosť sa odprezentovať v piatok, aby prišli v sobotu ráno s dostatočným časovým predstihom (t.j. nie počas posledných 30 minút pred štartom).

Počas prezentácie sa účastníci zapíšu do zoznamu štartujúcich (tým sa zároveň aj zistí počet a mená prihlásených osôb, ktoré sa z rôznych dôvodov na štart nedostavia bez odhlásenia). Účastníci na mieste odovzdajú vyplnený a podpísaný dokument Informovaný súhlas a prehlásenie účastníka podujatia platný pre preteky Kokava Trail 2024 a prevezmú si štartové číslo. Počas prezentácie treba počítať aj s kontrolou povinnej výbavy, preto si ju treba na prezentáciu priniesť.

 

Počas prezentácie bude možné odovzdať organizátorom veci (batožinu) určené na uskladnenie v mieste cieľa v budove Kultúrneho domu. Tieto veci musia byť viditeľne označená štítkom na batožinu so štartovným číslom, menom a priezviskom účastníka. 


Štart pretekov Kokava Trail:
Štart je spoločný v sobotu 7. septembra 2024 o 07.00 hod. z Námestia 1. mája (pred Kultúrnym domom) v Kokave nad Rimavicou. Pred štartom po privítaní od organizátorov obdržíte aktuálne informácie o predpovedi počasia a prípadné ďalšie upozornenia a informácie.
 

bottom of page