top of page

Program podujatia

Piatok 6. septembra 2024:

- 18:00 Začiatok piatkovej prezentácie účastníkov v Kultúrnom dome v Kokave nad Rimavicou (Námestie 1. mája 159/10)

- 22:30 Koniec piatkovej prezentácie účastníkov v Kultúrnom dome v Kokave nad Rimavicou (Námestie 1. mája 159/10)

Sobota 7. septembra 2024:

- 05:30 Začiatok sobotnej prezentácie účastníkov v Kultúrnom dome v Kokave nad Rimavicou (Námestie 1. mája 159/10)
- 06:30 Koniec sobotnej prezentácie účastníkov v Kultúrnom dome v Kokave nad Rimavicou (Námestie 1. mája 159/10)

- 07:00 Štart pred Kultúrnym domom v Kokave nad Rimavicou (Námestie 1. mája)
- 09:00 Koniec časového limitu pre kontrolné stanovište K1 Utekáč
- 11:00 Koniec časového limitu pre kontrolné stanovište K2 Kokava - Línia
- 14:45 Koniec časového limitu pre kontrolné stanovište K3 Bratkovica
- 17:00 Koniec časového limitu pre kontrolné stanovište K4 Táňovo
- 19:30 Koniec časového limitu pre kontrolné stanovište K5 Málinec

- 23:15 Koniec časového limitu pre kontrolné stanovište K6 Ďubákovo

- 01:30 Koniec časového limitu (18,5 hodín) pre absolvovanie celej trasy Kokava Trail

Vyhlásenie víťazov v kategóriách muži a ženy a odovzdanie cien bude uskutočnené v cieli pretekov v Kultúrnom dome v Kokave nad Rimavicou podľa časov dobehov prvých troch účastníkov v kategóriách a ohlásené aspoň 30 minút vopred.

bottom of page