top of page

Dobrovoľníci

 

Dobrovoľníci sú dôležitou súčasťou ultra komunity na Slovensku. Hlavne vďaka nezištnej pomoci množstva ľudí z celého Slovenska je možné realizovať horské ultramaratóny a diaľkové pochody. Ak by ste sa chceli ako dobrovoľníci pripojiť k nášmu tímu podujatia Kokava Trail a zažiť spoločne s nami, bežcami a diaľkoplazmi túto akciu, dajte nám prosím vedieť prostredníctvom e-mailu na adresu kokavatrail@gmail.com. Nižšie nájdete informácie, kde a akou formou je možné sa zapojiť. Za každú pomoc srdečne ďakujeme! :-)

Dobrovoľník na prezentácii a štarte:

Prezentácia účastníkov (zápis, vydávanie štartovných balíčkov) bude v piatok 6. septembra 2024 v Kokave nad Rimavicou v Kultúrnom dome od 18.00 do 22.30 hod. V sobotu 7. septembra 2024 ráno bude prezentácia prebiehať na tom istom mieste od 05.30 do 06.30 hod. Spoločný štart je na námestí v Kokave nad Rimavicou o 07.00 hod. (koordinácia štartu, pomoc pri prebehu účastníkov cez Kokavu nad Rimavicou, zabezpečenie komunikácie).

Dobrovoľník na občerstvovacej stanici / kontrolnom stanovišti:

Na trase budú rozmiestnené občerstvovacie stanice s nápojmi resp. s nápojmi a jedlom. Na týchto miestach budú zároveň aj kontrolné stanovištia, prevážne vrátane zápisu časov aplikáciou elektronickej časomiery. Hľadáme dobrovoľníkov pre:

Dobrovoľník v cieli:

Cieľ pretekov Kokava Trail s časovým limitom do soboty 8. septembra do 01.30 hod. sa nachádza v Kokave nad Rimavicou v Kultúrnom dome. Príprava cieľového priestoru, zápis údajov a elektronická časomiera, servis pre účastníkov, pomoc a informácie pre účastníkov atď.

Zdravotná služba:
Privítame pomoc zdravotníkov-dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu pokryť zdravotnú službu na občerstvovacích stanovištiach a v cieli pretekov. Ako minimum je požadovaný absolvovaný kurz prvej pomoci s dokladom. Uvítame predovšetkým certifikovaných zdravotníkov alebo ľudí so vzdelaním v obore.
 

Fotograf:
Výber miesta pôsobenia na základe vlastnej voľby a dohovoru s organizátormi, vlastná fototechnika podmienkou

Zadný voj:
Postup na konci poľa účastníkov, zbieranie vlastného značenia, zabezpečovanie poľa účastníkov pre prípad mimoriandnych udalostí

bottom of page