top of page

Informácie

Pozývame vás srdečne na horský ultramaratón a diaľkový pochod Kokava Trail, ktorá sa bude konať 7.-8. septembra 2024 vo Veporských a Stolických vrchoch. Podujatie s trasou dlhou 78 km je určené pre jednotlivcov. Preteky Kokava Trail organizuje o.z. SLOVAK ULTRA TRAIL.

O.z. SLOVAK ULTRA TRAIL je od roku 2015 členom ITRA (International Trailrunning Association).

 

  • Preteky Kokava Trail sú súčasťou kalendára Slovenskej Ultratrailovej Ligy

  • Preteky Kokava Trail sú súčasťou ITRA National League.

  • Trasa pretekov Kokava Trail je certifikovaná ITRA (3 body). Do výsledkov ITRA sa počítajú výsledky v hlavných kategóriách Muži a Ženy.

  • Body za dokončenie trasy so psom sa v rámci Slovenskej Ultratrailovej Ligy počítajú iba do súťaže Rebríček podľa účasti.


Kategórie:

  • Muži

  • Ženy

  • Muži 50+ (veková kategória účastníkov s vekom 50 rokov a viac)

  • Ženy 50+ (veková kategória účastníkov s vekom 50 rokov a viac)

V prípade záujmu o účasť so psom je potrebné kontaktovať organizátora pretekov prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu kokavatrail@gmail.com (následne v odpovedi obdrží ďalšie informácie). Účasť so psom bez súhlasu organizátora nie je povolená. Výsledok v prípade účasti so psom sa nezapočítava do výsledkov súťaží SUT Liga a Malá SUT Liga v rámci Slovenskej Ultratrailovej Ligy (počíta sa iba do súťaže Rebríček podľa účasti), ani do výsledkov pre ITRA.

Štartovný poplatok:

65 EUR na osobu 

Počet účastníkov:

Maximálne 250 účastníkov

Zľavy na základe ITRA bodov (ITRA performance index - kategória GENERAL):

Muži so 750 a viac bodmi: zľava 50%

Muži s 800 a viac bodmi: zľava 100%

Ženy so 600 a viac bodmi: zľava 50%

Ženy so 650 a viac bodmi: zľava 100%

Táto zľava sa vzťahuje iba na základné štartovné 65 EUR. V prípade, že spĺňate podmienku zľavy na štartovné na základe vášho ITRA Performance Index (General), označte príslušné pole v registračnom formulári. Následne bude ITRA Performance Index skontrolovaný na webstránke ITRA a v systéme bude suma základného štartovného znížená o príslušnú sumu a registrovaný účastník obdrží nový e-mail s platobnými údajmi, ktorý už bude zľavu na základe ITRA Performance Index zohľadňovať.

Ako zistiť svoj aktuálny ITRA performance index: zadajte svoje meno a priezvisko na ITRA webstránke, ak nájde Váš profil, kliknite naň a vyhľadajte si New Performance Index v kategórii GENERAL.

Prezentácia účastníkov:
Prezentácia účastníkov v piatok 6. septembra 2024 bude prebiehať v Kokave nad Rimavicou v 
Kultúrnom dome v Kokave nad Rimavicou (Námestie 1. mája 159/10) od 18.00 hod. do 22.30 hod. V sobotu 7. septembra 2024 ráno bude prezentácia prebiehať na tom istom mieste od 05.30 hod. do 06.30 hod. Každý účastník pri prezentácii odovzdá vyplnený a podpísaný dokument Informovaný súhlas a prehlásenie účastníka podujatia platný pre preteky Kokava Trail 2024.

Štart:
Kokava nad Rimavicou, Námestie 1. mája (pred Kultúrnym domom) - 7. septembra 2024 o 07.00 hod. (spoločný štart účastníkov pretekov Kokava Trail). 

 

Občerstvovacie stanice a kontrolné stanovištia:

Na trase budú rozmiestnené občerstvovacie stanice s nápojmi a jedlom. Na týchto miestach budú zároveň aj kontrolné stanovištia, vrátane zápisu časov aplikáciou elektronickej časomiery. Nižšie nájdete ich zoznam vrátane umiestnenia, vzdialenosti od štartu a časového limitu.

 

Kontrolné stanovištia budú označené ceduľami uvádzajúcimi číslo kontrolného stanovišťa, miesto, vzdialenosť od štartu, časový limit, ako aj vzdialenosť a stúpanie k ďalšiemu živému kontrolnému stanovišťu a jeho limit.

Na trase nebudú kontrolné body s heslami, kliešťami, fixkami a pod. (“neživé” kontroly bez dobrovoľníkov). Na trase treba počítať s minimálne jedným tajným kontrolným stanovišťom (živá kontrola). Jeden chýbajúci záznam z kontrolného stanovišťa znamená diskvalifikáciu účastníka.

Celkový časový limit:
Celkový časový limit pre absolvovanie trasy pretekov Kokava Trail je 18,5 hodín (do 01:30 hod. v nedeľu 8. septembra 2024).


Cieľ:
Cieľ pretekov Kokava Trail sa nachádza v 
Kultúrnom dome v Kokave nad Rimavicou (Námestie 1. mája 159/10)

Upozornenia:

Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zmeny trasy trasy, zmeny programu podujatia alebo zrušenia podujatia. V prípade takýchto zmien budú prihlásení účastníci informovaní prostredníctvom e-mailu.

Počas trasy treba dbať na pitný režim a dostatočný prísun stravy. Na trase sú rozmiestnené občerstvovacie stanice (6), ktoré budú ponúkať občerstvenie (na každej bude aj iontoý nápoj,  magnézium a hroznový cukor). Ak používate doplnky, ako gély, soľné tablety či energentické tyčinky a pod., tieto si treba pribaliť do batoha alebo dropbagu.

Počasie je dôležitým faktorom počas stoviek. Sledujte predpovede počasia pred podujatím a prispôsobte im svoje vybavenie. Vzhľadom na množstvo otvorených úsekov na trase netreba zabudnúť na pokrývku hlavy (v prípade, že predpoveď hlási teplé/slnečné počasie)! 

 

Počasie budeme sledovať počas priebehu podujatia, predovšetkým radar (búrky). V prípade, že by počasie mohlo predstavovať bezpečnostnú hrozbu, bude organizátorom vyslaná komunikácia účastníkom a budú podniknuté kroky na základe rozhodnutia organizátora. Informácie resp. rady k správaniu počas búrky nájdete napríklad TU.

Pohoria, ktorými prechádza trasa pretekov Kokava Trail, sú domovom medveďa hnedého ako aj ďalších druhov divej zveri.

 

Na lazoch (napr. samota pred vrchom Diel, Šutová jama) treba počítať s možnosťou voľného pohybu psov.

Kontakt:

kokavatrail@gmail.com

bottom of page